نوامبر 22, 2018

مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک 120 لیتری

دستگاه تزریق پلاستیک 120 لیتری اکسترودر 95/190 موتور گیر بکس 31/5KW مدل گیربکس 600 1-10 حجم مواد 7kg هیدرولیک موتور 37KW پمپ 42 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 3/4 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 100*80cm میلگرد کروم 70*145cm کورس جک گیره  40cm بازشو گیره 100cm ابعاد دستگاه 400*120cm میزان تولید بر دقیقه 20 LITER 3MIN 30 LITER 90Second 40 LITER 80Second