دستگاه 20 لیتری فول اتومات سه لایه گیژ دار

 

دستگاه 20 لیتری انباری دار

 

دستگاه 30 لیتری نیم اتومات

دستگاه سی لیتری از 10 لیتر الی 30 لیتر مثل دبه های ماست و ترشی جات یا گالن های روغن برای ماشین آلات صنعتی و خودرویی

 

دستگاه 80 لیتری

دستگاه 80 لیتری از 10 لیتر الی 80 لیتری مثل دبه های ترشی جات و بشکه های صنعتی و جدول های خیابانی و سقفی

 

دستگاه 120 لیتری

دستگاه 120 لیتری از 20 لیتر الی 120 لیتری مثل دبه های ترشی جات و بشکه های صنعتی و جدول های خیابانی و سقفی

 

دستگاه 220 لیتری

دستگاه 220 لیتری از 60 لیتر الی 220 لیتر مثل بشکه های روغن صنعتی - دیوار - سرسره شهر بازی برای پارک ها